Garantija

Visiem pārdotajām precēm tiek nodrošināta ražotāja noteiktā garantija no 2 līdz 5 gadiem. Garantijas termiņš ir norādīts izvēlētās preces aprakstā. Saņemot preci, Jūs saņemiet garantijas apliecību ar atrunātiem garantijas ar atrunātiem garantijas nosacījumiem.

Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam rūpīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju,  kā arī pārbaudīt, vai pareizi aizpildīts garantijas talons. Garantijas talons ir spēkā tikai tad, ja tajā pareizi un skaidri norādīts:

  • modeļa nosaukums
  • sērijas numurs
  • pārdošanas datums
  • garantijas termiņš
  • skaidri saskatāms pārdevēja zīmoga nospiedums
  • pārdevāja un pircēja paraksts.

Aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt garantijas talonā norādītos datus - šādā gadījumā talons tiks atzīts pār spēkā neesošu.

Ja garantijas laikā precēm ir radušās tehniskas problēmas, tām tiek veikts bezmaksas garantijas remonts atbilstoši produkta ražotājrūpnīcas noteikumiem. Šajā gadījumā Jums ar garantijas apliecību un ar preces apmaksu apliecinošiem dokumentiem/u jāgriežas pie garantijas apliecībā norādītā konkrētās preces servisa nodrošinātāja.

Garantija tiek nodrošināta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktu noteikumiem.

Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu" nosaka, ka klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas un atgriezt preci pārdevējam. Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Apmaksa par preci tiks atgriezta tikai tajā gadījumā, ja prece ir oriģinālā, nebojātā iepakojumā, bez vizuāliem un tehniskiem bojājumiem un pilnā komplektā, kāds tas bijā preces saņemšanas brīdī. Ja tomēr šādi bojājumi ir atrodami, mums ir tiesības preci nepieņemt. Atgriežamā prece nedrīkst būt lietota. Ja atgriežamās preces stāvoklis ir pasliktinājies, pasūtītājam ir jāatlīdzina pārdevējam zaudējumus sakarā ar preces vērtības samazināšanas.

Lai atgriezt preci atpakaļ, vajag aizpildīt "preču atgriešanas veidlapu" un jānogada to atpakaļ. Ceļa izdevumus par atgrieztu preci sedz pircējs.

Nauda par preci tiks atgriezta 30 dienu laikā skaitot no preces saņemšanas brīža.